Olet täällä

Avustukset

Järjestöjen ja ei-kaupallisten toimijoiden avustusten hakemista ja myöntämisehtoja on selvennetty kunnanhallituksen 7.10.2019 § 301 päätöksen mukaisesti

Taivalkosken kunta voi myöntää toiminta-avustusta yleishyödylliselle yhteisölle, jonka kotipaikka on Taivalkoski tai jonka säännöllinen toiminta muutoin sijoittuu Taivalkoskelle. Kunnan myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea kunnassa järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä.

Yhteen tapahtumaan tai toimintaan haetaan avustusta vain yhdeltä kunnan toimialalta.
Jokaiselle avustukselle on kirjattu periaatteet, jotka määrittävät sen, millä perusteilla avustusta voidaan myöntää.

Hakuaika vaihtelee avustuslajeittain. Avustusten hakemisesta ilmoitetaan kunnan ilmoitus-ohjeiden mukaisesti.

Avustushakemus tulee toimittaa hakuajan puitteissa. Hakuaikojen ulkopuolella toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakijalla on velvollisuus ilmoittaa hakemuksessa, onko hakenut ja/tai saanut samaan tarkoitukseen avustusta muulta taholta. Avustuksia koskevat periaatteet ja ohjeet on koottu liitteenä olevaan avustukset-dokumenttiin.

Kunnanhallituksen päätös ja ohje

AVUSTUSTEN MUODOT
 

  1. Yleis- ja toiminta-avustukset

Hakuaika: yleisavustus 15.10. mennessä
Hakuaika: kylätoiminnan tuki 15.5. mennessä
Hakulomake yleis/toiminta-avustus

  1. Yksityistieavustukset

Hakuaika: 31.10. mennessä
Hakulomake yksityistieavustus

  1. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset

Hakuaika: 31.5. ja 15.12. mennessä
Hakulomake liikuntapaikkojen kunnossapitoavustus

  1. Kulttuuriavustukset

Hakuaika: 30.4. mennessä
Hakulomake kulttuuriavustus

5. Liikunta- ja nuorisotoiminnan avustukset

Hakuaika: 30.4. mennessä
Hakulomake liikunta- ja nuorisotoiminnan avustukset

Avustusten käyttötilitys Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminta

Additional info