Olet täällä

Organisaatio

Organisaatiorakenne

Luottamushenkilöorganisaatio
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan Taivalkosken kunnan luottamushenkilötoimielimiä ovat:
* Valtuusto
* Tarkastuslautakunta
* Kunnanhallitus
* Keskusvaalilautakunta
* Sivistyslautakunta
* Sosiaali- ja terveyslautakunta
* Tekninen lautakunta
Kuntalain nojalla kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia.

Henkilöstöorganisaatio
1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 13 §:n mukaan Taivalkosken kunnan henkilöstöorganisaation muodostavat toimialat, jotka ovat:
* Keskushallinto
* Sosiaali- ja terveyspalvelut
* Sivistyspalvelut
* Tekniset palvelut

Hallintosäännön 20 §:n mukaisesti keskushallinnon toimialaa johtaa kunnanjohtaja, sivistyspalvelujen toimialaa johtaa Kirkonkylän peruskoulun rehtori, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja ja teknisten palvelujen toimialaa johtaa tekninen johtaja.

 

 

 

 

Sijainti

Lisätietoja antaa