Olet täällä

Päätöksenteko

Taivalkosken kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Valtuusto valitaan joka 4. vuosi pidettävillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee kuntavaalien jälkeen kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa vuonna 2017 ja uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.6.2017. Valtuusto valitsee uudet kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet kesäkuussa 2017 pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lisäksi jokaisia vaaleja varten kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Lisäksi kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia, joiden toimikausi on enintään kunnanhallituksen toimikausi.

 

Toimielimet ja luottamushenkilöt
 

Väärä Scaldin tunniste ID.

Säännöt ja ohjeet

Talousarviot ja -suunnitelmat sekä toiminta- ja tilinpäätöskertomukset

Väärä Scaldin tunniste ID.

Suunnitelmat ja ohjelmat

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät palveluistamme.

Lisätietoja antaa