Olet täällä

25.4.2018 - 10:35

Asemakaavan muutos Taivalkosken Kirkonseudun asemakaavan kortteleissa

kaavakuva.png
Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa

Taivalkosken kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen Taivalkosken Kirkonseudun asemakaavan kortteleissa 9, 15, 26 – 28, 30 – 35, 32a, 32b, 38 ja 105. Muutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kortteleiden 9, 15, 26 – 28, 32, 32a, 33 – 35, 38 ja 105 osalta 23.6.2015 julkaistulla kuulutuksella. Samalla asetettiin nähtäville kaavamuutosta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavamuutoksesta on valmistunut kaavaluonnos ja lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty. Kaavaluonnosta valmisteltaessa kaavamuutosaluetta on laajennettu käsittämään myös korttelit 30, 31 ja 32b. Kaavan valmisteluaineisto pidetään MRL:n 62 §:n perusteella MRA:n 30 §:ssä mainitussa tarkoituksessa yleisesti nähtävänä Taivalkosken kunnantalon hallintopalveluissa 2.5.2018 – 1.6.2018 osoitteessa Kirkkotie 6, 93400 ja http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/taivalkoski/proha/kirkonseutu/index.html

Kuulutus
Kaavan valmisteluaineisto