Olet täällä

12.4.2019 - 15:47

Haettavana opettajien virkoja ja toimi

Tikku-ukot

TAIVALKOSKEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUISSA
julistetaan haettavaksi

Vakinaista täyttämistä varten 1.8.2019 alkaen

- ESILUOKANOPETTAJAN VIRKA NRO 1048
- LUOKANOPETTAJAN VIRKA NRO 1004
- LUOKANOPETTAJAN VIRKA NRO 1022

Virkojen sijoituspaikat ovat tällä hetkellä Kirkonkylän peruskoulun alakoululla.

Väliaikaista täyttämistä varten lukuvuodeksi 2019 – 2020

- PERUSOPETUKSEN JA KANSALAISOPISTON YHTEINEN TEKNISEN TYÖN TUNTIOPETTAJAN TOIMI

Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo ja kelpoisuuden sekä muut ansiot osoittavat opinto- ja työtodistukset.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksi saannista. Tehtäviin sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset osoitetaan Taivalkosken sivistyslautakunnalle, PL 25, Urheilutie 4 B, 93401 TAIVALKOSKI tai taivalkoski.sivistysltk@taivalkoski.fi

Hakemusten tulee olla perillä 29.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja antavat rehtori/toimialajohtaja Pekka Turpeinen, puh. 040 825 9601,  apulaisrehtori Harri Huttu, puh. 040 702 6836 sekä kansalaisopiston rehtori Kati Koivukangas, p. 040 741 1507.

Taivalkoski 12.4.2019

Sivistyslautakunta