Olet täällä

18.4.2019 - 7:36

Kunnanhallituksen kokouksen 15.4.2019 pöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.taivalkoski.fi 18.4.2019 (KuntaL 410/2015), 140 § 1 mom.)
Kunnanhallituksen pöytäkirja lukuun ottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja

Uusimmat