Olet täällä

5.9.2019 - 10:33

Kunnanhallituksen kokouksen 2.9.2019 pöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.taivalkoski.fi 5.9.2019 (KuntaL 410/2015, 140 § 1 mom.)
Kunnanhallituksen pöytäkirja lukuun ottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja

Uusimmat