Olet täällä

6.6.2018 - 14:03

Kunnanhallituksen kokouksen 4.6.2018 pöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.taivalkoski.fi 6.6.2018 (KuntaL 410/2015, 140 § 1 mom.) 
Kunnanhallituksen pöytäkirja lukuun ottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja.