Olet täällä

10.3.2017 - 12:30

Kuntavaalit 9.4.2017, ehdokaslistojen yhdistelmä

kevatjoutsenet2.jpg
Taivalkosken kunnassa 9. päivänä huhtikuuta toimitettavia kuntavaaleja varten on laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä keskusvaalilautakunnan kokouksessa 9.3.2017.

Vaalilain 41 §:n (28.6.2013/496) mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään kello 16 aloitettavassa kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä. 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa kyseinen ajankohta oli torstai 9.3.2017 viimeistään kello 16.00 alkaen. Ehdokaslistojen yhdistelmän jakelusta ja tiedoksisaattamisesta on säädetty vaalilain 44 §:ssä. Taivalkosken kunnan keskusvaalilautakunta päätti kokouksessaan 9.3.2017 saattaa ehdokaslistojen yhdistelmän tiedoksi siten, että se asetetaan nähtäväksi kunnan ilmoitustaululle ja julkaistaan internetissä Taivalkosken kunnan kotisivulla ja jaetaan ja pidetään yleisön saatavilla vaalilain 44 §:n 3 momentissa mainitulla tavalla. Lisäksi ehdokaslistojen yhdistelmän nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus kunnan ilmoitustaululla, Koillissanomissa ja internetissä Taivalkosken kunnan kotisivuilla ja kuulutus asetetaan kunnantalon kokoushuoneen seinälle.

Ehdokaslistojen nähtävänäpitoa koskeva kuulutus 10.3.2017
Hyväksytty ehdokaslistojen yhdistelmä 9.3.2017

Uusimmat