Olet täällä

12.11.2018 - 8:16

Maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiselle Koskelan sora-alueelta, Taivalkoski

Muistutusten jättöaika päättyy 11.12.2018

Kaarlo ja Oiva Koskela hakevat lupaa soran ja hiekan ottamiseen tilalta Alalassi 832-403-12-58, Jurmun kylästä Taivalkoskelta. Otettavan maa-aineksen määrä on 25 000 m3-ktr ja ottamisaika on 10 vuotta. Maa-ainekset käytetään lähialueen teiden kunnossapitoon.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen sähköiset kopiot ovat alla luettavissa pdf-muodossa.
Kuulutus
Hakemusasiakirjat

Uusimmat