Olet täällä

18.4.2017 - 12:52

Vaalilain 95 §:n mukainen luettelo valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista

Keskusvaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 12.4.2017 §:ssä 86 kuntavaalien tuloksen Taivalkosken kunnassa.

Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017. Taivalkosken kunnan keskusvaalilautakunta vahvisti kokouksessaan 12.4.2017 §:ssä 86 kuntavaalien tuloksen Taivalkosken kunnassa. Vaaleissa valittiin Taivalkosken kunnan valtuustoon kuntalain (410/2015) 16 §:n nojalla valtuuston päätöksen 26.9.2016 § 56 mukaisesti 23 valtuutettua ja varavaltuutetut kuntalain (365/1995) 11 §:n mukaisesti.

Uusimmat