Olet täällä

21.12.2018 - 12:26

Hulevesitulvariskien alustava arviointi

Taivalkosken kunnassa on suoritettu tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) ja tulvariskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2010) mukainen hulevesitulvariskien alustava arviointi. Arvioinnin perusteella kunnanhallitus on päätöksellään 17.12.2018 § 371 todennut, että Taivalkosken kunnan alueella ei hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin perusteella ole tunnistettuja merkittäviä hulevesitulvariskialueita.
Kuulutus 21.12.2018
Hulevesitulvariskien alustava arviointi, 2. kierros

Uusimmat