Olet täällä

17.12.2018 - 15:38

Julistetaan haettavaksi nuorten kannusteraha

NUORTEN KANNUSTERAHAN HAKEMINEN

Taivalkosken kunta julistaa haettavaksi nuorten kannusterahan 16 – 26 -vuotiaille Taivalkosken ulkopuolella päätoimisesti opiskeleville nuorille, joiden kotikuntana on 31.12.2018 Taivalkoski. Kannusterahaa ei kuitenkaan myönnetä lukiossa opiskeleville eikä opiskelijoille, jotka opiskelevat ammatillisissa oppilaitoksissa sellaisilla tai vastaavilla koulutuslinjoilla, joilla voi opiskella myös Taivalkoskella. Mikäli opiskelu koulutuslinjalla on alkanut ennen kuin Taivalkoskella on kyseistä koulutusta ollut, voidaan kannusteraha myöntää.

Kannusterahan suuruus on ollut 265 €. Ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskeleville (esim. ammattistartit, kansanopistot) kannusterahan suuruus on ollut 170 €. Kannusterahan lopullinen suuruus määräytyy hakijoiden määrän ja käytettävissä olevan määrärahan mukaan.

Opinnot tulee olla aloitettu viimeistään 31.12.2018.

Kannusterahan tarkoituksena on kannustaa nuoria pysymään taivalkoske­laisina myös opiskelun aikana ja palaamaan kouluttautuneina Taivalkos­kelle työhön tai yrittämään. Kehittyäkseen Taivalkosken kunta tarvitsee osaajia.

Hakulomakkeita ja hakuilmoituksen saa internet-osoitteesta www.taivalkoski.fi sekä sivistystoimistosta os. Urheilutie 4 B, puh. 040 860 8990. Hakulomakkeeseen tulee liittää oppilaitoksen allekirjoittama opiskelutodistus. Todistuksesta tulee näkyä koulutuslinja, suoritettava tutkinto ja opiskelun päätoimisuus sekä alkamisajankohta. Opiskelutodistuksen tulee olla annettu vuonna 2019.

Huom! Mikäli opiskelutodistus ei ole ohjeen mukainen, ei uutta todistusta pyydetä, vaan hakemus hylätään.

Hakemus liitteineen on oltava perillä viimeistään perjantaina 25.1.2019
klo 15.00 mennessä osoitteella:

Taivalkosken kunta, sivistyslautakunta, PL 25,

93401 TAIVALKOSKI.

Käyntiosoite on Urheilutie 4 B.

Kirjekuoreen tulee merkitä ”Kannusteraha”.

Taivalkoski 17.12.2018

TAIVALKOSKEN KUNTA

Sivistyslautakunta

 

Uusimmat