Olet täällä

6.3.2019 - 19:31

Kirjastotoimenjohtajan virka

Tuhansien tarinoiden Taivalkoskella
julistetaan haettavaksi

vakinaista täyttämistä varten 1.5.2019 lukien

KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRKA

Taivalkosken kunta on keskellä Koillismaata sijaitseva noin 4.000 asukkaan vireä kulttuuripitäjä, kirjailija Kalle Päätalon tekopitäjä. Kirjasto sijaitsee koulukeskuksen alueella Päätalo-keskuksessa, jossa toimivat myös kirjoittamiskoulutusta antava Päätalo-instituutti, Taivalkosken kansalaisopisto ja kunnan kulttuuripalvelut sekä Kalle Päätalo-näyttelyn tilat. Kirjasto tekee kiinteää yhteistyötä kyseisten toimijoiden kanssa mm. yhteisten kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi.  Kirjaston lukuaulassa sijaitsee myös taidenäyttelytila. Muutoinkin kirjastoa kehitetään kulttuuriseksi kohtaamispaikaksi. Kirjaston painoalueena on lasten ja nuorten kirjastotyö ja kouluyhteistyö sekä niiden kehittäminen mm. hanketoiminnan avulla. Peruskoulujen lisäksi kunnassa toimii lukio ja ammattiopisto. Kirjastossa työskentelee kirjastotoimenjohtajan lisäksi kaksi kirjastovirkailijaa. Kirjastotoimenjohtaja osallistuu myös varsinaiseen lainaustyöhön. Taivalkosken kirjasto kuuluu Outi-kirjastoihin sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ekirjastoverkostoon. Kirjastossa käytetään Koha-kirjastojärjestelmää.

Kunnan kirjastoa hoitavan ja johtavan kirjastotoimenjohtajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Tutkintoon sisältyvät tai erikseen suoritetut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot ovat käytännössä välttämättömät tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Kiinnostus ja kokemus lasten ja nuorten kirjastotyöstä katsotaan eduksi.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote tai ansioluettelo ja kelpoisuuden sekä muut ansiot osoittavat opinto- ja työtodistukset (oikeaksi todistetut kopiot).

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus- ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät KvTes:n mukaan. Palkka määräytyy hinnoittelutunnuksen 02KIR020 mukaan.

Hakemukset osoitetaan Taivalkosken sivistyslautakunnalle, PL 25, Urheilutie 4 B, 93401  TAIVALKOSKI.
Hakemusten tulee olla perillä 25.3.2019 klo 15 mennessä.

Lisätietoja saa puh. 040 701 8949 tai 040 825 9601.

Taivalkoski 6.3.2019

Sivistyslautakunta

Uusimmat