Olet täällä

21.3.2019 - 13:10

Maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottamiselle Saunakankaan sora-alueelta, Taivalkoski

Muistutusten jättöaika päättyy 23.4.2019.

JP-Matic Oy hakee lupaa soran ja hiekan ottamiseen tilalta Taivalkosken valtionmaa 832-893-10-1. Ottoalue sijaitsee Vitostien länsipuolella Saunakankaalla. Otettavan maa-aineksen määrä on 100 000 m3-ktd ja ottamisaika on 10 vuotta. Maa-ainekset käytetään lähialueen maarakennuskohteisiin.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen sähköiset kopiot ovat alla luettavissa pdf-muodossa.
Kuulutus
Hakemusasiakirjat