Olet täällä

14.5.2018 - 11:53

Maanrakennusmestarin päätökset

Päätökset on asetettu nähtäväksi kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaisesti yleiseen tietoverkkoon 14.5.2018.

- Hankintapäätös 9.5.2018 Hulevesikaivojen, -putkien ja -putkitarvikkeiden hankinta

- Hankintapäätös 29.3.2018 Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen riskienhallintasuunnitelman laadinta