Olet täällä

21.2.2019 - 7:36

Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa

kortteli66.jpg
Taivalkosken kunta on käynnistänyt Taivalkosken Kirkonseudun asemakaavamuutoksen korttelissa 66

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 62 ja 63 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Taivalkosken kunta on käynnistänyt Taivalkosken Kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 66. 
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden paloaseman rakentaminen entiselle Shellin tontille Taivalvaarantien ja Talonpojantien risteysalueen tuntumaan.

Kaavan valmisteluaineisto pidetään MRA:n 30 §:ssä mainitussa tarkoituksessa yleisesti nähtävänä 28.2. – 29.3.2019 (osallistumis- ja arviointisuunnitelma koko kaavaprosessin ajan).
Mielipiteen toimittaminen kirjallisena viimeistään 29.3.2019 Taivalkosken kunnanhallitukselle osoitteella PL 25, käyntiosoite Kirkkotie 6, 93400 Taivalkoski

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos

Uusimmat