Olet täällä

12.12.2019 - 14:51

Nuorten kannusteraha

NUORTEN KANNUSTERAHAN HAKEMINEN

Taivalkosken kunta julistaa haettavaksi nuorten kannusterahan 16 – 26 -vuotiaille Taivalkosken ulkopuolella päätoimisesti opiskeleville nuorille, joiden kotikuntana on 31.12.2019 Taivalkoski. Kannusterahaa ei kuitenkaan myönnetä lukiossa opiskeleville eikä opiskelijoille, jotka opiskelevat ammatillisissa oppilaitoksissa sellaisilla tai vastaavilla koulutuslinjoilla, joilla voi opiskella myös Taivalkoskella. Mikäli opiskelu koulutuslinjalla on alkanut ennen kuin Taivalkoskella on kyseistä koulutusta ollut, voidaan kannusteraha myöntää. Kannusteraha julistetaan haettavaksi ehdolla, että valtuusto hyväksyy kannusterahan vuodelle 2020.

Kannusterahan suuruus oli viime vuonna 300 €. Ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa opiskeleville (esim. ammattistartit, kansanopistot) kannusterahan suuruus oli viime vuonna
200 €. Kannusterahan lopullinen suuruus määräytyy hakijoiden määrän ja käytettävissä olevan määrärahan mukaan.

Opinnot tulee olla aloitettu viimeistään 31.12.2019.

Kannusterahan tarkoituksena on kannustaa nuoria pysymään taivalkoskelaisina myös opiskelun aikana ja palaamaan kouluttautuneina Taivalkoskelle työhön tai yrittämään. Kehittyäkseen Taivalkosken kunta tarvitsee osaajia.

Hakulomakkeita ja hakuilmoituksen saa internet-osoitteesta www.taivalkoski.fi sekä sivistystoimistosta os. Urheilutie 4 B, puh. 040 860 8990. Hakulomakkeeseen tulee liittää oppilaitoksen allekirjoittama opiskelutodistus. Todistuksesta tulee näkyä koulutuslinja, suoritettava tutkinto ja opiskelun päätoimisuus sekä alkamisajankohta. Opiskelutodistuksen tulee olla annettu vuonna 2020.
 
Huom! Mikäli opiskelutodistus ei ole ohjeen mukainen, ei uutta todistusta pyydetä, vaan hakemus hylätään.

Hakemus liitteineen on oltava perillä viimeistään perjantaina 24.1.2020
klo 15.00 mennessä osoitteella:

Taivalkosken kunta, sivistyslautakunta, PL 25,
93401 TAIVALKOSKI.
Käyntiosoite on Urheilutie 4 B.

Kirjekuoreen tulee merkitä ”Kannusteraha”.

Taivalkoski 12.12.2019

TAIVALKOSKEN KUNTA
Sivistyslautakunta

Uusimmat