Olet täällä

26.3.2019 - 15:37

Päivähoidon ohjaajan virka

TAIVALKOSKEN KUNNAN SIVISTYSPALVELUISSA JULISTETAAN HAETTAVAKSI

PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRKA 1.6.2019 LUKIEN  

Tehtäviin kuuluu varhaiskasvatuksen ohjaaminen ja kehittäminen. Päivähoidon ohjaaja toimii varhaiskasvatuksen esimiehenä. Esiopetus toimii koulujen/opetustoimen yhteydessä eikä näin ollen kuulu tehtäväalueeseen.

Taivalkoskella on varhaiskasvatuksen piirissä tällä hetkellä noin 130 lasta. Ikäluokkien koko on laskeva. Päivähoitomuotona on perhepäivähoito ryhmäperhepäiväkodeissa ja hoitajien omassa kodissa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain 26 §:n (varhaiskasvatuksen opettaja) mukaan. Työkokemus vastaavista ja esimiestehtävistä katsotaan eduksi. Lisäksi työ edellyttää hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön.

Palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 05VKA020 mukaan.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella Taivalkosken sivistyslautakunta, PL 25, 93401 Taivalkoski (käyntiosoite: Urheilutie 4 B). Hakemukset tulee olla perillä 15.4.2019 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja oikeaksi todistetut kopiot kelpoisuuden osoittavista opinto- ja työtodistuksista.

Lisätietoja tehtävästä saa puh. 040 518 2568 tai puh. 040 825 9601.

Taivalkoski 26.3.2019

TAIVALKOSKEN SIVISTYSLAUTAKUNTA

Uusimmat