Olet täällä

15.5.2019 - 7:47

Tarkastuslautakunnan kokouksen 10.5.2019 pöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
osoitteeseen www.taivalkoski.fi 15.5.2019 (KuntaL 410/2015, 140 § 1 mom.)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan lukuun ottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja.

Uusimmat