Olet täällä

24.1.2019 - 14:26

Tarkastuslautakunnan kokouksen 23.1.2019 pöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
osoitteeseen www.taivalkoski.fi 24.1.2019 (KuntaL 410/2015, 140 § 1 mom.)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja lukuun ottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja.

Uusimmat