Olet täällä

3.9.2019 - 12:46

Tarkastuslautakunnan kokouksen 30.8.2019 pöytäkirja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
osoitteeseen www.taivalkoski.fi 3.9.2019 (KuntaL 410/2015, 140 § 1 mom.)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja lukuun ottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja.

 

Uusimmat