Olet täällä

15.4.2019 - 15:36

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 11.4.2019

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaisesti yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.taivalkoski.fi 15.4.2019.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja lukuunottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja