Olet täällä

17.12.2018 - 7:10

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 13.12.2018

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimuksineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaisesti yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.taivalkoski.fi 17.12.2018.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja lukuunottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja

Uusimmat