Olet täällä

25.1.2019 - 13:54

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 24.1.2019

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi kuntalain (410/2015) 140 §:n 1 momentin mukaisesti yleiseen tietoverkkoon 25.1.2019.

Teknisen lautakunnan pöytäkirja lukuunottamatta asioita, joista ei ole muutoksenhakuoikeutta ja jotka sisältävät henkilötietoja.

Uusimmat