Olet täällä

12.6.2019 - 12:26

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja palvelu-/asiointiliikenne 1.8.2018 lukien

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUKSET JA PALVELU-/ASIOINTILIIKENNE 1.8.2018 LUKIEN

Henkilöiden, joilla on vammaispalvelulain mukainen kuljetuspäätös, tulee tilata ko. kuljetus 1.8.2018 lukien puhelinnumerosta 0400 139 750 (STP Liikenne). Tämä muutos koskee vain vammaispalvelulain mukaisia tai muulla sosiaalitoimen päätöksellä myönnettyjä kuljetuksia. Hutun koulupiirin alueella asuvat kuitenkin tilaavat kyseiset kuljetukset edelleen puh. 0400 389 344 (Risto Keränen). Tämä koskee 1.8.2018 lukien koko Hutun koulupiirin aluetta, myös Kirkonkylän puoleista Hutun koulupiirin osaa (esim. Jokijärven aluetta).

Esimerkiksi Kelan korvaamat kuljetukset tulee tilata Kelan antamien ohjeiden mukaan. Kelakuljetukset (terveyskeskukseen, Oys:iin yms.) tilataan numerosta 0800 93150.

Palvelu-/asiointiliikenne ajetaan samoilla reiteillä kuin tähänkin saakka, mutta kuljetukset tilataan 1.8.2018 lukien seuraavasta kunkin reitin kohdalla mainitusta puhelinnumerosta.

Kaikki alla mainitut reitit ajetaan vain kutsuttaessa. Kuljetuksessa tulee olla vähintään kaksi kuljetettavaa.  Matkustajien tulee ilmoittautua kuljetukseen kunkin reitin kohdalla mainitun ohjeen mukaisesti. Kuljetuksesta peritään asiakkaalta linja-autotaksan mukainen maksu. Kuljetukset ovat kaikille avointa liikennettä. Jos haluat varmistaa reitin ajon, pyri sopimaan jonkun toisen henkilön kanssa kuljetukseen lähdöstä.

 

Koulujen lomien aikainen liikenne

SIVUKYLÄT:                      

Reitti 1

Maanantaisin ja perjantaisin

Klo 9.00         Parviainen – Jurmu – Kirkonkylä  (ajetaan tarvittaessa  Raappanansuolta)

Klo 12.00       Paluu kuten edellä

Tilaukset edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne

puh. 040 016 5866.

 

Reitti 2

Maanantaisin ja keskiviikkoisin

Klo 9.00         Kosto – Inget – Kirkonkylä

(tarvittaessa Rintelänvaaran, Poussun tai Sorsavaaran kautta)

 Klo 12.00       Paluu kuten edellä

Tilaukset edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne

puh. 040 016 5866.

 

Reitti 3

Maanantaisin ja torstaisin

 Klo 9.00         Loukusa – Asutusalue – Kirkonkylä (ajetaan tarvittaessa

                      Uudentalonjärvi – Kylmälä – Karppi – Männikkö – Virkkunen)

 Klo 12.00       Paluu kuten edellä

Tilaukset edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne

puh. 040 016 5866.

 

Reitti 4            

Maanantaisin ja perjantaisin

Klo 10.00       Metsäkylä – Kirkonkylä

 Klo 13.30       Paluu kuten edellä

Tilaukset edelliseen iltaan klo 20.00 mennessä,

Taivalkosken taksit puh. (08) 841 153.

Ajetaan maanantaisin tarvittaessa Lohilahti - Vanhala – Narkio – Kuusela -

Käkelä – Rytilä – Hautalampi ja keskiviikkoisin tarvittaessa Aska – Korvuonniemi

Latvajärvi - Vanhala – Partasenperä – Lippamovaara – Narkio – Kuusela –

Käkelä – Kurtinjärventaus – Rytilä – Hautalampi.

                     

Reitti 5

Keskiviikkoisin ja perjantaisin

Klo 8.45         Pisto – Kirkonkylä

 Klo 12.00       Paluu kuten edellä

Tilaukset edelliseen iltaan klo 20.00 mennessä, taksi Risto Keränen

puh. 0400 389 344.

Ajetaan tarvittaessa keskiviikkoisin Nuottivaara – Simonen – Päävaara -

Turpeisenjärvi - Munala – Alakylä ja perjantaisin tarvittaessa Itäranta –

Polojärven talo – Kolkonjärvi – Irninranta – Polonniemi – Kylmäluoma –

Myllyaho.

                     

Reitti 6

Tiistaisin ja perjantaisin

Klo 8.45          Poussu – Rintelä – Kirkonkylä

Klo 12.00        Paluu kuten edellä

Ajetaan vain silloin, kun ei voida yhdistää reittiin 2.

Tilaukset edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne

puh. 040 016 5866.

 

Reitti 7

Tiistaisin ja perjantaisin

Klo 11.30        Vaarakylä – Kirkonkylä

Klo 14.10        Kirkonkylä – Vaarakylä

Tilaukset edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne

puh. 040 016 5866.

 

KIRKONKYLÄ:                           

 

Reitti 8
 

Tiistaisin ja perjantaisin

Palvelukuljetus klo 9.00 alkaen enintään 1,5 h/pv Kirkonkylän alueella (alue ulottuu kuuden kilometrin säteelle Talonpojantien ja Kauppatien risteyksestä).  Ajetaan vain kutsuttaessa.

Etusija kuljetukseen pääsemiseen on sosiaalitoimen päätöksellä kuljetuksen saavilla. Kuljetukseen voidaan kuitenkin ottaa myös muita kuljetettavia ilman erillistä päätöstä, mikäli kuljetukseen mahtuu. Tällä hetkellä kuljetukseen mahtuu myös muita kuljetettavia. Kuljetuksesta peritään asiakkaalta linja-autotaksan mukainen maksu kuten muissakin asiointi-/palvelukuljetuksissa.

Tilaukset edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne

puh. 040 016 5866.

 

Koulutyön aikainen liikenne

 

SIVUKYLÄT                        

Reitit 1, 2, 3, 4, ja 5 ajetaan kerran viikossa keskiviikkoisin ja paluuaikoja aikaistetaan puolella tunnilla edellä mainituista sekä reitti 6 kuten koulujen lomien aikana sekä reitti 7 torstaisin. Tilaukset kuten edellä on reiteittäin ilmoitettu.

Linja-autovuoro (Parvainen – Jurmu – Raapanansuo - kirkonkylä) liikennöi ensi lukuvuoden alusta alkaen vain aamuisin.

Linja-autovuoro  Kosto – Inkee - Koitila – kirkonkylä ei liikennöi enää ensi lukuvuoden alusta lukien Kostontien alueella, vaan ainoastaan reitillä Inkee – Koitila - kirkonkylä aikaisemman aikataulun mukaisesti. Koulukuljetukset hoidetaan muutoin tilausliikenteenä.

Mikäli tarvitset Kostontien alueelta/alueelle kuljetusta aamuisin tai iltapäivisin aikaisemman linja-autovuoron aikataulun mukaisesti (noin), voit ilmoittautua tilausliikenteeseen edellisenä päivänä klo 8.00 - 16.00, STP Liikenne puh. 040 016 5866.

 

KIRKONKYLÄ                     

Reitti 8 kuten koulujen lomien aikana. Tilaukset kuten edellä kyseisen reitin kohdalla on ilmoitettu.

Lisätietoja liikenteestä saa edellä mainituilta liikennöitsijöiltä, sosiaalitoimistosta puh. 040 860 9033 ja joukkoliikenteen yhdyshenkilöltä puh. 040 701 8949 (13.8.2018 lukien).

 

Taivalkoski 20.7.2018

 

Kunnanhallitus

Uusimmat