Olet täällä

Päätöksenteko

Taivalkosken kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja seuraavat toimialoilla toimivat lautakunnat: keskusvaalilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta. Valtuusto valitaan joka 4. vuosi pidettävillä kuntavaaleilla, jotka voimassa olevan lainsäädännön mukaan toimitetaan vaalivuoden huhtikuussa. Viimeisimmät kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017. Kuntalain mukaan valtuusto valitsee kuntavaalien jälkeen kunnanhallituksen sekä lautakuntien jäsenet ja varajäsenet kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Lisäksi jokaisia vaaleja varten kunnanhallitus valitsee vaalilain mukaan vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Kuntalain mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia, joiden toimikausi on enintään kunnanhallituksen toimikausi.