Olet täällä

Tietoturva- ja tietosuoja

Taivalkosken kunta käsittelee henkilötietoja toteuttaessaan lakisääteisiä tehtäviä. Tietojen turvaaminen ja hyödyntäminen on oleellinen osa Taivalkosken kunnan toiminnan ja palveluiden laatua. Taivalkosken kunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita. Tietosuojan tarkoitus on turvata henkilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) alettiin soveltaa 25.5.2018. Taivalkosken kunnassa on valmistauduttu tietosuoja-asetuksen määräyksiin sekä hallinnollisilla että tietoteknisillä toimenpiteillä, joiden tavoitteena on asetuksen vaatimusten mukainen toiminta henkilötietojen käsittelyssä. Taivalkosken kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 21.1.2019. Taivalkosken kunnan henkilörekistereistä
on laadittu tietosuojaselosteet, joissa kerrotaan tarkemmin rekisterikohtaisesti henkilötietojen käsittelystä.

Asetusta täsmennettiin ja täydennettiin tietosuojalailla 5.12.2018/1050. Lailla kumottiin henkilötietolaki (523/1999) sekä tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki (389/1994).

Tutustu oikeuksiisi ja tietosuojaan tarkemmin Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla www.tietosuoja.fi. Lisätietoja Taivalkosken kunnan tietosuoja-asioista
tietosuojavastaava Harri Hutulta ja rekisterikohtaisilta yhteyshenkilöiltä, jotka on kerrottu tietosuojaselosteissa. Muistathan, että suojaamattomassa sähköpostissa ei ole syytä lähettää henkilökohtaisia tietoja (esim. henkilötunnusta).

TIETOSUOJASELOSTEET TOIMIALOITTAIN

Keskushallinnon tietosuojaselosteet

 

Sivistyspalveluiden tietosuojaselosteet

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojaselosteet
- Toimeentulotuen asiakasrekisteri
- Potilasrekisteri
- Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri
- Vammaispalvelujen asiakasrekisteri
- Päihdehuollon asiakasrekisteri

Teknisen palveluiden tietosuojaselosteet

 

Tietosuojavastaava Harri Huttu, puh. 040 702 6836
Sähköpostiosoite: harri.huttu@taivalkoski.fi

Lisätietoja antaa