Olet täällä

Toimielimet ja luottamushenkilöt

Taivalkosken kunnan luottamuselimiä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi keskusvaalilautakunta, sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tarkastuslautakunta ja tekninen lautakunta. Kunkin luottamuselimen toimintakausi on valtuustokausi.

Vuonna 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valtuuston voimasuhteet muodostuivat 1.6.2017 alkaen seuraavanlaisiksi: 
KESK 11, SDP 6, TkenSityl 4, PS 1 ja VAS 1. Valtuutettujen lukumäärä 23.
Kuntavaalien tulos 2017

Vuonna 2012 toimitetuissa kunnallisvaaleissa valtuuston voimasuhteet muodostuivat 1.1.2013 alkaen seuraavanlaisiksi: KESK 16, SDP 5, KOK 1, PS 4 JA VAS 1.
Valtuutettujen lukumäärä 27. 
Kunnallisvaalien tulos 2012 

TOIMIELIMET JA LUOTTAMUSHENKILÖT

Valtuusto 1.6.2017 – 31.5.2021
Kunnanhallitus 2015 – 2016
Tarkastuslautakunta 2013 – 2016
Keskusvaalilautakunta 2013 – 2016
Sosiaali- ja terveyslautakunta 2013 – 2016
Tekninen lautakunta 2013 – 2016
Sivistyslautakunta 2013 – 2016

Ansio- ja matkakorvaushakemus luottamushenkilöille (tulostettava ja täytettävä)
 

 

 

Lisätietoja antaa