Olet täällä

Asiakasmaksut

Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä.

 

Kuva Iijoesta Vaahtissuvannossa

Taivalkosken kunta, sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut
 

Palvelusta vastaa