Olet täällä

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on 15 – 29-vuotiaille suunnattua vapaaehtoista ja maksutonta ohjaus- ja neuvontapalvelua.

Etsivä nuorisotyö on 15 – 29-vuotiaille suunnattua vapaaehtoista ja maksutonta ohjaus- ja neuvontapalvelua. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa niitä nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.  Miettimällä yhdessä ja keskustelemalla etsitään ratkaisuja ja keinoja, joiden avulla nuori saa elämänhallinnan omiin käsiinsä ja löytää tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyöntekijä voi lähteä nuoren kanssa asioimaan eri virastoihin tai tutustumaan koulutuksiin, auttaa hakemusten täyttämisessä tai asumiseen liittyvissä asioissa. Nuori voi olla itse yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään joko soittamalla, tekstiviestillä tai sosiaalisen median kautta. Myös nuoren läheiset tai viranomaiset voivat pyytää apua etsivältä nuorisotyöltä.

Osalle viranomaisista on säädetty velvoite luovuttaa yhteystiedot nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle. Perusopetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot (vanhemman suostumuksella) etsivälle nuorisotyölle nuoresta, joka ei ole sijoittunut jatko-opintoihin. Lukio- tai ammatillisenkoulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta, opintonsa keskeyttäneestä nuoresta. Myös puolustusvoimien tai siviilipalveluksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta keskeyttäneestä tai palveluksesta vapautetusta nuoresta.

Palvelusta vastaa