Olet täällä

Ikäihmisten palveluohjaus

Palveluohjaaja tukee ikääntymiseen liittyvissä asioissa, kotikäynneillä, puhelimitse tai toimistolla. 

20170905_0825051.jpg

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta

  • Jos olet yli 65- vuotias ja tarvitset hyvinvointiin tai kotona asumiseen neuvontaa ja ohjausta, ota yhteyttä palveluohjaukseen.
  • Voit kysyä kaikista ikääntymiseen liittyvistä asioista oman kunnan palveluohjaajalta.
  • Palveluohjaaja tukee ikääntymiseen liittyvissä asioissa kotikäynneillä, puhelimitse tai toimistolla. 
  • Palveluohjauksessa korostuvat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, kokonaisvaltaisuus ja kuulluksi tuleminen.
  • Palveluohjaajaan voivat olla yhteydessä ikäihmiset itse, omaiset, naapurit, tuttavat tai kuka tahansa sosiaali- ja terveyalalla tyskentelevä, joka kohtaa palvelutarpeen arvioinnista hyötyvän ikäihmisen.
  • Palveluohjaus on asiakkaalle aina maksutonta palvelua.

Taivalkosken kunnan kotihoito tarjoaa kotona asuville ikäihmisille neuvontaa ja ohjausta ajanvarauksella, Katajan alakerrassa Lammentie 4, palveluohjaajan toimisto.  

Neuvontapiste ja palveluohjaus ajanvarauksella :

  • palveluohjaaja 0400 530 257 
  • muistihoitaja 400 675256
  • fysioterapeutti  040 741 5593

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Taivalkosken kunta tarjoaa kaikille 75 vuotta täyttäneille kuntalaisille mahdollisuuden maksuttomaan fysioterapeutin ja palveluohjaajan yhdessä tekemään hyvinvointia edistävään kotikäyntiin TAI Ikäneuvolan terveydenhoitajan tekemään terveystarkastukseen. Palvelun tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä. Käynnillä on mahdollisuus keskustella saatavilla olevista erilaisista palveluista, yleisestä terveydentilasta, kodin turvallisuudesta ja muista mielessä olevista asioista.

Lisätietoja:

Palveluohjaaja p. 040 053 0257 tai 

Terveydenhoitaja p. 040 566 7106

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu tarvittavista palveluista hoidettavalle, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista palveluista. Omaishoitajalla tarkoitetaan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.