Olet täällä

Ikäneuvola

Ikäneuvolan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäiseviä terveydenhuollon palveluita terveyttä edistäen.

Ikäneuvola

Ikäneuvolassa tarjotaan mahdollisuutta terveystarkastukseen yli 65-vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita tai omaishoitajia. Omaishoitajille Taivalkosken kunta tarjoaa mahdollisuuden terveystarkastukseen työterveyshuollon kautta. Terveystarkastuksen yhteydessä annetaan terveysneuvontaa erilaisista kansansairauksista, kartoitetaan terveyskäyttäytymistä huomioiden asiakkaan sairaudet ja elämäntilanne, annetaan ravitsemus- ja liikuntaohjausta sekä kannustetaan hyvinvointia edistäviin valintoihin. 

Tervetuloa ikäneuvolaan!

Palvelusta vastaa

Location