Olet täällä

Katajan Ikäpirtti Kansalaistoimintaa

Ikäihmisille avointa kotona tukevaa toimintaa, seurustelu, kevyt kuntoilu, aivojumppa, kädentaidot ja musiikki antavat lisää virtaa kotona jaksamiseen.

Ikäpirtin vertaistukitoimintaa omaishoidon ja muistisairaiden perheille ja omaisille.

Järjestetään erilaisia virike- ja toimintaryhmiä ikäihmisille. 

katajan_pirtti.jpg

KATAJAN PIRTIN KANSALAISTOIMINTAA

Katajan Ikäpirtti on tarkoitettu kaikille ikääntyneille taivalkoskelaisille. Katajan Ikäpirtin palveluja ovat avoimet kansalaistoiminnan tapahtumat, muistiryhmät, ryhmäkuntoutus ja  virike- ja kulttuuritoimintaa.

Katajan Ikäpirtin kansalaistoiminnan tarkoituksena on edistää ikääntyvien hyvää oloa ja tukea heitä omaehtoiseen selviytymiseen avohoidon keinoin heidän omassa elinympäristössään.

Ikäpirtissä on lyhyitä maksuttomia kurssimuotoisia ryhmiä, joista ilmoitetaan paikallisessa lehdessä. 

Toimintaperiaatteet

Toteutamme voimavarakeskeisiä ja ennaltaehkäiseviä työmuotoja, joiden keskeisinä tehtävinä ovat;

  • myönteisten voimavarojen ylläpitäminen
  • itsenäisen selviytymisen tukeminen
  • hyvän olon aikaansaaminen

Ikäpirtin virkesuunnitelma viikot 21-31

Kansalaistoiminta jatkuu elokuussa normaalin tapaan.

Katajan Ikäpirtin Muistatko- kahvila

Katajan Ikäpirtti, Lammentie 4, Taivalkoski

Muistikahvila jatkaa toimintaa syksyllä kerran kuukaudessa

Muistatko – kahvila on kaikille avoin tilaisuus, jossa muistiaiheista kiinnostuneet saavat tietoa muistisairauksista sekä vinkkejä, kuinka muistia voisi parantaa. Kahviloissa pyritään saamaan aikaan keskustelu kahvilassa kävijöiden välille. Kahvilassa vallitsee rento tunnelma, jossa sosiaalinen kanssakäyminen on yksi pääideoista. Myös kirjallisia tehtäviä ratkotaan yhdessä tai ohjelmaan on saatettu sisällyttää kevyttä taukojumppaa. Kahvilaan ei tarvitse erikseen ilmoittautua tai voit poiketa vain tutustumassa. Olemme pyrkineet siihen, että kahvilaan tulo olisi hyvin matalan kynnyksen paikka.

Muistikuntoutusryhmä 

Katajan Ikäpirtti, Lammentie 4, Taivalkoski

Muistikuntoutusryhmä jatkuu syksyllä joka toinen maanantai 

Muistireeniryhmä on aktivoivaa kuntoutustoimintaa muistisairausdiagnoosin saaneille kotona asuville ikäihmisille tai heille jotka kokevat muistinsa heikentyneen. Ryhmätoiminta tuo osallistujien arkeen mielekästä sisältöä liikkumisen, sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen keinoin.  Muistireeniryhmän tarkoituksena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpito ja kotona selviytymisen tukeminen.

Tarkoituksena on myös tukea omaishoitajien jaksamista arjessa. Hoidettavan osallistuminen ryhmätoimintaan antaa omaishoitajalle mahdollisuuden esimerkiksi levähtää, mennä harrastamaan tai hoitamaan asioitaan rauhassa.

Muistireeniryhmään ei sisälly taksikuljetusta. Kahvitarjoilu on osana toimintaa.

Lisätietoja ohjaajalta p. 040 575 5473