Olet täällä

Kotihoito

Taivalkosken kotihoito auttaa kotona ja palveluasunnoissa asuvia ikäihmisiä, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa päivittäisissä toimissaan ja jotka vielä pärjäävät kotonaan tukitoimien avulla.

kotihoidon_vanhus.jpg

Kotisairaanhoito

  • Kotisairaanhoitoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita.
  • Kotisairaanhoito tarjoaa lääkärin määräämiä sairaahoitopalveluja ikäihmisille ja pitäaikaissairaille koteihin.
  • Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.
  • Kotisairaanhoidon hoitajat toteuttavat yksilövastuista, potilaskeskeistä hoitotyötä omahoitajaperiaattella.

Kotihoidon sairaanhoitajat puh. 0400 675 256, 040 620 4266

Kotihoito

  • Kotihoito on asiakkaan kotona tapahtuvaa henkilökohtaiseen hoivaan sekä sairaanhoitoon liittyvää palvelua.  
  • Kotihoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tukemista sekä siihen liittyvien palveluiden tuottamista.
  • Kotipalvelu on asiakkaan auttamista päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse selviydy. Se on perushoitoa ja huolenpitoa, omatoimisuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen tukemista ja edistämistä. 
  • Tarvittaessa kotihoitopalvelun avulla voi hankkia ateria- ja kauppapalvelut sekä turvapuhelimen ja apuvälineitä kotona pärjäämisen tueksi.
  • Tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Samalla ehkäistään ennenaikaista siirtymistä laitoshoitoon.

Kuulokojeisiin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä hoitajaan p. 040 860 9017

Inkontinenssiin (vaipat) liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä hoitajaan p. 040 860 9019

Kotihoidon yksikkö sijaitsee Taivalkosken keskustassa sijaitsevassa  Katajassa (Lammentie 4), joka myös kuuluu kotihoidon piiriin.

Kotihoito järjestää ikäihmisille palveluja kotiin arjen toiminnan sekä hyvinvoinnin tueksi myös palvelusetelien avulla. Tästä voi kysyä lisää palveluohjaajalta, puh. 0400 530 257.

  • Yrittäjä, mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi siivouspalvelujen tai henkisen tuen tarjoamisesta palvelusetelillä, ota yhteyttä palveluohjaajaan.

Kotihoidon palvelujen pääsyn kriteeristö:

KORONA POIKKEUSTILAOHJE TAIVALKOSKEN KUNNAN KOTIHOITO, HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAMINEN JA KOTONA TAPAHTUVA KUNTOUTUS 2.4.2020

 

Palvelusta vastaa