Olet täällä

Kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisille henkilöille järjestetään virkistymisen, asioinnin ja työmatkojen turvaamiseksi vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalvelua.

Kuljetustukea voivat saada pienituloiset vanhukset, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

 

taksi.jpg

Vaikeavammaisuus määritellään aina erikseen suhteessa siihen palveluun jota haetaan. Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.  Tarvittaessa tehdään kotikäynti, jolloin hakijan kokonaistilanne tulee parhaiten arvioiduksi. Vammaispalveluja koskevat hakemukset tutkitaan ja arvioidaan aina yksilöllisesti.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Kuljetustukea voivat saada pienituloiset vanhukset, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tulosidonnainen etuus, jonka vuoksi asiakkaan on ilmoitettava tulot linkissä olevalla lomakkeella. Tulot ilmoitetaan bruttomääräisinä eli ennen ennakonpidätystä.

 

 

Palvelusta vastaa

Johtava-sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040-591 7237
soittoaika ma-pe klo 12:00-13:00 Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella. Ajanvaraus soittoaikana tai toimistosihteereiltä puh. 040 860 9033 ja 040 860 9034 osoite: Taivalkosken sosiaalitoimisto, Sairaalantie 8 B 93400 TAIVALKOSKI
Sähköpostiosoite: