Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan.

myytavia_tuotteita.jpg

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteystyössä Te-toimiston ja sosiaalitoimiston kanssa siten, että läsnä ovat asiakas ja työntekijä sekä Te-palveluista että  sosiaalipalveluista.

Kuntouttavalla työtoiminnan tavoite

  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin.
  • löytää väylä koulutukseen tai työmarkkinoille.

Taivalkosken kunnassa kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan

  • Tolokun tuvalla, kunnan työyksiköissä ja eri yhdistyksissä.                                                                                                                                  

Kesto
• Järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa
• Toimintapäiviä 1- 4 viikossa
• Työaika 4-6 tuntia päivässä
• Keston porrastaminen: alkuvaiheessa toimintapäiviä / työtunteja vähemmän

Kuntouttava työtoiminta käytännössä voi olla sekä avustavia työtehtäviä että
vastuullisempiakin tehtäviä toimintakyvyn mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan
asiakas ei saa korvata toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

Palvelusta vastaa