Olet täällä

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan.

pontot.jpg

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttava työtoiminta perustuu asiakkaan henkilökohtaiseen aktivointisuunnitelmaan. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhteystyössä Te-toimiston ja sosiaalitoimiston kanssa siten, että läsnä ovat asiakas ja työntekijä sekä Te-palveluista että  sosiaalipalveluista.

Kuntouttavalla työtoiminnan tavoite

  • vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin.
  • löytää väylä koulutukseen tai työmarkkinoille.

Taivalkosken kunnassa kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan

  • Tolokun tuvalla, kunnan työyksiköissä ja eri yhdistyksissä.                                                                                                                                  

Kesto
• Järjestetään 3-24 kuukauden jaksoissa
• Toimintapäiviä 1- 4 viikossa
• Työaika 4-6 tuntia päivässä
• Keston porrastaminen: alkuvaiheessa toimintapäiviä / työtunteja vähemmän

Kuntouttava työtoiminta käytännössä voi olla sekä avustavia työtehtäviä että
vastuullisempiakin tehtäviä toimintakyvyn mukaan. Kuntouttavan työtoiminnan
asiakas ei saa korvata toimipaikan työntekijää tai toimia hänen sijaisenaan.

Palvelusta vastaa