Olet täällä

Kuntoutuksen asiakasyhteistyö

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmään kuuluu sosiaalihuolto-, terveydenhuolto- ja työvoimaviranomainen sekä kansaneläkelaitoksen edustaja.

Kuntoutuksen asiakastyöryhmä

Laki kuntotuksen asiakaspalveluyhteistyöstä (497/2003)

Laissa säädetään viranomaisten sekä yhteisöjen ja laitosten yhteistyöstä kuntoutuspalvelujen antamisessa, asiakkaiden kuntotustarpeen ja kuntoutusmahdollisuuksien arvioimisessa, kuntotukseen liittyvän koulutuksen järjestämisessä sekä työllistymisen edistämisessä.

Kuntoutusasiakkaalle ja tarvittaessa hänen lähiomaiselleen on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi kuntoutusasiakasta koskevassa lausuntoasiassa.

Kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmän tehtävänä on suunnitella, edistää ja seurata viranomaisten sekä laitosten ja yhteisöjen yhteistoimintaa paikallisella tasolla sekä käsitellä kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevia periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä.

Yksittäisen kuntoutuksen asiakaspalvelua koskevan asian käsittelemiseen yhteistyörymässä on oltava asiakkaan suostumus. Asiakas voi myös itse pyytää asiansa käsittelyä yhteistyöryhmässä.

Yhteystiedot

Taivalkosken terveyskeskus

Kuntoutuksen yhteistyöryhmä

Sairaalantie 8 A

93400 TAIVALKOSKI

Puh. 040 592 5751

Yhteistyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Liittyvät palvelut

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja työllistymistä.