Olet täällä

Laboratorion näytteenottoihin valmistautuminen

Hoitoyksikkö on velvollinen ohjaamaan potilaan laboratoriokokeeseen ja huolehtimaan, että potilas ymmärtää annetut ohjeet. Jotta tulokset olisivat luotettavia, on vältettävä sellaisia häiriötekijöitä, jotka vaikuttavat tuloksiin.

Laboratorion näytteenotto

Jatkuvassa lääkityksessä olevat potilaat kuten diabetes- ja sydäntautipotilaat saavat yksilöllisen ohjeen hoitavalta lääkäriltä tai näytteenottoyksiköstä lääkityksensä järjestämisestä.

Hoitava yksikkö antaa erikseen paasto-ohjeet insuliinia käyttävälle diabeetikolle.

Mikäli yleisohjeita ei voida noudattaa, asiasta olisi hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Näytteenottoa edeltävänä päivänä

 • Saa syödä tavallisesti
 • Alkoholinkäyttö on kielletty
 • Runsasta kahvin nauttimista sekä tupakointia tulee välttää
 • Vitamiineja ei saa ottaa (itsehoitovalmisteet)

Näytteenottoa edeltävästä illasta alkaen

 • Paasto aloitetaan koetta edeltävänä iltana klo 20
 • Potilas saa juoda vain lasillisen vettä

Näytteenottoaamuna

 • On oltava hereillä vähintään tunti
 • Vettä voi juoda lasillisen tutkimuspäivän aamuna
 • Lääkärin määräämät lääkkeet otetaan tavalliseen tapaan ellei toisin määrätä, mutta esim. Digoks- ja Marevan-lääke otetaan vasta näytteenoton jälkeen
 • Kahvia, teetä ja tupakointia on vältettävä
 • Alkoholinkäyttö on kielletty
 • Vitamiineja ei saa ottaa
 • Hikoilua aiheuttavaa ruumiillista rasitusta on vältettävä tutkimusaamuna

Näytteenotossa

 • On istuttava vähintään 15 minuuttia ennen näytteenottohetkeä verenkierron tasaamiseksi
 • Välttämättömän lääkityksen käyttö tulee mainita näytteenottajalle ja kirjata
 • Ilmoittakaa näytteen ottajalle, jos ette ole voinut noudattaa tätä yleisohjetta
 • Ilmoittakaa myös, mikäli olette saanut tästä poikkeavia erityisohjeita