Olet täällä

Lapsen isyys, elatus, huolto ja tapaaminen

Lastenvalvoja hoitaa lapsen isyyden vahvistamiseen, huoltoon ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyviä asioita.

tossut_1.jpg

Isyyden selvittäminen

Lastenvalvoja selvittää avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä isyyslain mukaan. Lastenvalvoja vastaanottaa isyydentunnustamisen. Isyyden selvittämisasiakirjat lähetetään maistraattiin, jossa isyys vahvistetaan. Mikäli tunnustusta ei saada vapaaehtoisesti, lastenvalvoja voi lapsen äidin pyynnöstä viedä isyydenvahvistamisasian käräjäoikeuden päätettäväksi. Lapsen äiti voi kieltäytyä isyyden selvittämisestä, mutta isä voi, niin halutessaan, hakea isyyden vahvistamista käräjäoikeudesta.

1.1.2016 astui voimaan uusi isyyslaki, jonka jälkeen isyys voidaan tunnustaa neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. Epäselvissä tapauksissa tai vanhempien niin halutessa asiaa hoitaa edelleen lastenvalvoja. Uuden isyyslain mukaan lapsen äiti ei voi enää kieltäytyä isyyden selvittämisestä.

Huolto- ja tapaamisoikeussopimukset

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä avo- tai avioerotilanteessa. Lastenvalvoja voi vahvistaa sopimukset, joissa määritellään lasta koskevat asiat eron jälkeen:

  •     lapsen asuinpaikka
  •     yhteishuolto tai yksinhuolto
  •     kuinka lapsen ja muualla asuvan vanhemman yhteydenpito järjestetään

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, vanhemmat voivat hakea ratkaisua tuomioistuimesta.

1.1.2016 alkaen uudistetun isyyslain myötä myös lapsen (yhteis)huoltajuudesta voidaan tehdä sopimus neuvolassa jo ennen lapsen syntymää.

Elatusapu

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta molemmat vanhemmat vastaavat kykyjensä mukaan. Lapsen vanhemmista se, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua lähivanhemmalle. Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien neuvotteleman sopimuksen tai vanhemmat voivat hakea ratkaisun tuomioistuimesta.

Elatustuki

Kela maksaa hakemuksesta elatustukea lähivanhemmalle, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai jos elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn vuoksi. Elatustukea maksetaan myös silloin, kun isyyttä avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen ei ole vahvistettu.

Palvelusta vastaa

Johtava-sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
040-591 7237
soittoaika ma-pe klo 12:00-13:00 Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella. Ajanvaraus soittoaikana tai toimistosihteereiltä puh. 040 860 9033 ja 040 860 9034 osoite: Taivalkosken sosiaalitoimisto, Sairaalantie 8 B 93400 TAIVALKOSKI
Sähköpostiosoite: 
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 860 9030
Soittoaika ma-pe klo 12:00-13:00 Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella. Ajanvaraus soittoaikana tai toimistosihteereiltä puh. 040 860 9033 ja 040 860 9034
Sähköpostiosoite: