Olet täällä

Lastensuojelu

Lastensuojelutyössä erilaisten tukitoimenpiteiden ja yhteistyön avulla autetaan lapsiperheitä tai nuoria selviytymään omatoimisesti ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

nalle.jpg

Lastensuojelutyössä erilaisten tukitoimenpiteiden ja yhteistyön avulla autetaan lapsiperheitä tai nuoria selviytymään omatoimisesti ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos tulee huoli lapsesta ja lapsen hyvinvoinnista. Lapsi itse, vanhemmat /huoltajat tai muut lapsen läheiset, esimerkiksi naapuri, voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun kysyäkseen neuvoa tai tehdä  lastensuojeluilmoituksen kirjallisena tai puhelimitse. Perustellusta syystä ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.  Edellä mainituilla henkilöillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta.

Kenellä on velvollisuus ilmoittaa?

 • sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat
 • Rikosseuraamuslaitoksen sekä palo- ja pelastustoimen palveluksessa olevat
 • muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjät
 • terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan henkilöstö
 • koululaisten aamu-/iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön toiminnassa olevat
 • turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminnan palveluksessa olevat ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetussa perheryhmäkodissa ja muussa asuinyksikössä työskentelevät
 • hätäkeskustoiminnan palveluksessa toimivat
 • Tullin, rajavartiolaitoksen ja ulosottoviranomaisen palveluksessa olevat henkilö

Lastensuojeluilmoitus:

Lastensuojelun tarpeeseen pyritään vastaamaan ensisijaisesti avohuollon keinoin, joita ovat mm:

 • taloudellinen tukeminen
 • asumisolojen korjaaminen
 • perhetyöntekijän palvelut
 • kodinhoito- ja päivähoitopalvelut
 • tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta
 • harrastus- ja virkistystoiminnan tukeminen
 • tilapäinen perhe- ja laitoshoito

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin  ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen puh. 112

   

  Tietoa lastensuojelusta:

  Palvelusta vastaa

  Johtava-sosiaalityöntekijä
  Puhelinnumero(t): 
  040-591 7237
  soittoaika ma-pe klo 12:00-13:00 Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella. Ajanvaraus soittoaikana tai toimistosihteereiltä puh. 040 860 9033 ja 040 860 9034 osoite: Taivalkosken sosiaalitoimisto, Sairaalantie 8 B 93400 TAIVALKOSKI
  Sähköpostiosoite: 
  Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
  Puhelinnumero(t): 
  Matkapuhelin
  040 860 9030
  Soittoaika ma-pe klo 12:00-13:00 Henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella. Ajanvaraus soittoaikana tai toimistosihteereiltä puh. 040 860 9033 ja 040 860 9034
  Sähköpostiosoite: