Olet täällä

Maakuntakaava

Taivalkoskea koskee Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä 17.2.2005.

maakuntakaava.jpg

Maakuntakaavan uudistaminen on vireillä. Maakuntakaava uudistetaan kolmena vaihekaavana, joista ensimmäinen vaihekaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 2.12.2013.

1. vaiheessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat:

  • energiantuotanto ja -siirto (manneralueen tuulivoima-alueet, merituulivoiman päivitykset, turvetuotantoalueet)
  • kaupan palvelurakenne ja aluerakenne, taajamat
  • luonnonympäristö (soiden käyttö, geologiset muodostumat, suojelualueiden päivitykset)
  • liikennejärjestelmän (tieverkko, kevyt liikenne, raideliikenne, lentoliikenne, meriväylät) ja logistiikka-alueiden merkintöjen päivitykset

2. vaihekaava on myös vireillä. Tämän vaiheen teemoja ovat maaseudun asutusrakenne, kulttuuriympäristöt, virkistys- ja matkailualueet, seudulliset materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueet, seudulliset ampumaradat sekä puolustusvoimien alueet. 2. vaihekaavan luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2015

3. vaihekaava on suunniteltu käynnistyväksi vuoden 2015 aikana. Sen teemoja ovat kiviaines- ja pohjavesialueet, uudet kaivokset sekä muut tarvittavat päivitykset.

Maakuntakaavatyötä ohjaa maakuntahallitus, jossa käsitellään kaikki kaavan vaiheet ja niistä saatu palaute. Lisäksi maakuntakaavan keskeisiä kysymyksiä käsitellään kuntien edustajista koostuvassa maakuntakaavoituksen neuvotteluryhmässä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto, Maakuntakaavoitus

Palvelusta vastaa

Liittyvät palvelut

Asemakaavoitus on yksityiskohtaisin maankäytön suunnittelun taso.
Ranta-asemakaavalla ohjataan pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueille.