Olet täällä

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus).

maisemalupa1.jpg

Maisematyölupa on tarpeen:

  • asemakaava-alueella,
  • yleiskaava-alueella, jos siinä niin määrätään (MRL 43.2 §),
  • alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan tai asemakaavan laatimiseksi määrätty

Maisematyöluvan myöntää kunnan rakennusvalvonta-viranomainen.

Palvelusta vastaa