Olet täällä

Mikä on Kansalaisopisto?

Järjestämme kursseja, näyttelyitä, konsertteja, matkoja ym. mukavaa yhdessäoloa; tekemisen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Tule mukaan opiston toimintaan!

 

tanjasivaltimet.jpg

Toiminta-ajatus

Taivalkosken kansalaisopisto mahdollistaa elinikäisen oppimisen tarjoamalla yleissivistävää koulutusta, kansalaisvalmiuksia ja ammattitaitoa kehittäviä kursseja sekä harrastustoimintaa kaikenikäisille toimialueensa asukkaille. Toiminnan tavoitteena on kannustaa kuntalaisia aktiiviseen itsensä kehittämiseen sekä lisätä kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Kansalaisopisto on aktiivisesti mukana alueensa kehittämistyössä tekemällä laaja-alaista yhteistyötä. Opisto on vahva kulttuurinen toimija, joka edistää toiminta-alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Arvot

 1. Sivistyksellinen tasa-arvo

  • Pidämme kurssimaksut kohtuullisina
  • Kohdennamme kurssitarjontaamme myös sivukylille
  • Tarjoamme opetusta ja harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti eri kohderyhmille kulloistenkin painopistealueittemme mukaisesti.
 2. Asiakaslähtöisyys
  • Hankimme toiminnastamme palautetta kyselyillä ja arvioinneilla
  • Reagoimme nopeasti asiakkaittemme tarpeisiin.
 3. Joustavuus
  • Pystymme muuttamaan opetussuunnitelmia tarpeen mukaan
  • Henkilökuntamme muutosvalmius on hyvä.
 4. Osallisuus ja yhteisöllisyys: Edistämme kuntalaistemme mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja rakentaa sosiaalisia verkostoja.
 5. Uudistuvuus: Pysymme aina ajan hermolla.
 6. Yhteistyö: Teemme yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen

Koillismaan kansalaisopistojen yhteinen visio 2018

Koillismaan kansalaisopistot ovat kaikkien aikojen oppilaitoksia. Meidät tunnetaan laadukkaina koillismaalaisten hyvinvoinnin edistäjinä ja luotettavina yhteistyökumppaneina.

Kansalaisopistolaisyhdistys

Jokainen kansalaisopistossa opiskeleva on opistolaisyhdistyksen jäsen, jäsenmaksua ei ole. Opistolaisyhdistys on yhdysside ja vaikutuskanava opiskelijoiden ja opiston välillä.

Opistolaisyhdistyksen puheenjohtaja on Aini Vääräniemi, p. 040 5187 242 ja sihteeri Sirkku Kaijala. Muut johtokunnan jäsenet ovat Aira Tauriainen, Lilja Kanniainen, Pertti Parkkila, Merja Vihinen ja Salme Koskelo. 

Vakuutukset

Opisto ei vakuuta opiskelijoita tapaturmien varalta, joten jokaisen tulee huolehtia omista vapaa-ajan vakuutuksistaan.

Todistukset

Kaikesta säännöllisestä opiskelusta annetaan pyydettäessä todistus, joka maksaa 5 €.

Opiston ylläpitämät rekisterit

Opisto ylläpitää opiskelijarekisteriä asiakassuhteen nojalla. Rekisterin ylläpitämisessä noudatetaan Henkilötietolain (1999/523) määräyksiä. Rekisteriä ylläpidetään tilastotarkoituksessa, eikä sen sisältämiä henkilötietoja luovuteta sivullisille.

Palvelusta vastaa

Liittyvät palvelut

Kun opiskelet kansalaisopistossa, voit käyttää aktiivikorttia, vuorotyöläisen harrastuspassia, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteliä, Ticket Duo® -...
Kansalaisopistossa tavallisen taitavat ihmiset jakavat osaamistaan muille. Tule mukaan!