Olet täällä

Muistisairaus

Kaikkiin muistisairauksiin liittyy tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen muutoksia, kielellisiä toimintoja, näönvaraista hahmottamista ja toiminnanohjausta. Muistisairaiden ja heidän läheistensä kannalta elämänlaatua heikentävät enemmän sairaudesta johtuvat käyttäytymisen muutokset. Käyttäytymisen muutoksia esiintyy kaikissa muistisairauksissa.

 

muistisairaus.jpg

Muistisairaan hoito

Unohtelu pelottaa, vaikka läheskään aina taustalla ei ole etenevä muistisairaus. Muistioireiden taustalla on aina jokin syy, joka täytyy selvittää. Jos huomaat muistioireita itselläsi tai läheiselläsi, kannattaa rohkeasti hakeutua muistitutkimuksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistisairaus todetaan, sitä paremmin pystytään ylläpitämään ihmisen toimintakykyä. Useimmissa terveyskeskuksissa lääkärin työparina toimii muistihoitaja, johon kannattaa ottaa yhteyttä. Muistihoitaja aloittaa tarvittaessa muistitutkimukset (MMSE, CERAD). Muistihoitaja toimii muistisairaan ja hänen läheistensä tukena sekä auttaa tarvittavan avun ja tuen hakemisessa.

Muistisairaan hoitopolku koostuu eri palveluista. Palvelut suunnitellaan ja järjestetään asiakkaan tarpeiden mukaan. Muistisairaan hoitopolun tarkoituksena on turvata asiakkaalle ja hänen omaisilleen oikeanlaista hoitoa, tukea ja neuvontaa oikeaan aikaan. Hoitopolun jatkuvuuden tueksi jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan yksilöllisesti hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutuminen on muistisairaan omaa elämää ja toimintaa. Aktiivisella elämällä ja kuntouttavalla hoidolla on suuri merkitys muistisairaan elämässä. Tavallisen arkielämän ja harrastusten jatkaminen sairastumisesta huolimatta on muistisairaalle tärkeää. Kuntoutuminen perustuu muistisairaan jäljellä oleviin voimavaroihin, jotka otetaan käyttöön. Liikunnan merkitys on erittäin tärkeää toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Omaishoidontuki on vanhuksen, vammaisen ja pitkäaikaissairaan hoitajalle kotona tapahtuvasta hoidosta maksettava hoitopalkkio. Omaishoidontuki voi koostua rahallisen palkkion lisäksi hoitoa tukevista palveluista.

Kotihoidon ja tukipalveluiden tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen muistisairaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Asiakkaalla on mahdollisuus on anoa kunnan tukipalveluseteliä tai ostaa suoraan kodinhoitopalveluita yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotihoito voi olla satunnaista, tilapäistä tai säännöllistä palvelua. Lyhtyaikaishoito tukee muistisairaan kotona selviytymistä ja mahdollistaa hoitavan omaisen vapaan järjestämisen. Lyhytaikaishoitoa voidaan ostaa omaishoitajan sijaishoitaja palvelusetelillä tai toimeksiantosopimuksella kotiin tai kodin ulkopuolella perhehoidossa, palveluasumisyksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Tehostettua palveluasumista tarjotaan asumispalveluyksikkö Pihlajassa ja pienryhmäkoti Kaislassa. Muistisairaan asiakkaan kohdalla pitkäaikaishoitoon päädytään, kun asiakas ei voi enää turvallisesti asua kotona kotiin tarjottavan avun turvin.

Asiakas tai omainen tekee palveluasumishakemuksen, jonka jälkeen moniammatillinen SAS (=selvitä, arvioi ja sijoita) – työryhmä tekee päätöksen tarpeenmukaisesta jatkohoitopaikasta.

Asiakkaat voivat varata ajan suoraan muistihoitajalta.

Käynti muistihoitajan vastaanotolla on maksuton. Tarvittaessa muistihoitaja tekee kotikäyntejä.

Yhteystiedot: puh. 0400 675 256