Olet täällä

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on Taivalkoskelaisten nuorten vaikuttamisen toimielin.

Nuorisovaltuusto on Taivalkoskelaisten nuorten vaikuttamisen toimielin, jonka kautta varmistetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Alkujaan nuorisovaltuusto tunnettiin nimellä nuorten edustajisto eli NEDU, joka perustettiin keväällä 2003 Koillis-Suomen aluekeskusohjelman lasten ja nuorten tulevaisuusohjelmatyön tuloksena. Samaan aikaan perustettiin nuorten edustajistot myös muihin Koillis-Suomen alueen kuntiin. Nimitys muuttui nuorisovaltuustoksi kesällä 2017 kuntalain 26 § mukaan. Nykyisin kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston ja huolehtii sen toimintaedellytyksistä.

Taivalkosken nuorisovaltuustoon kuuluu 23 jäsentä siten, että kustakin koulusta ja oppilaitoksesta tulee oppilasmäärään suhteutettu määrä edustajia. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta.  Jäsenet valitaan koulukohtaisesti syksyllä.  Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nuorisovaltuustolle on varattu vuosittain toimintarahaa, jonka käytöstä he päättävät.

Nuorisovaltuuston tehtävä on saada nuorten ääni kuulumaan kunnan päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto on vaikuttamiskanava, jossa nuoret osallistuvat keskusteluun heitä koskevissa asioissa. Edustajiston tehtävänä on edistää Taivalkosken nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille nuoria koskevissa asioissa, tiedottaa käsittelemistään asioista, edistää kunnanpäättäjien ja nuorten välistä vuorovaikutusta sekä yhteistyötä. Lisäksi nuorisovaltuusto päättää myönnetyn toimintarahan käytöstä.  Toimintarahalla edustajisto voi muun muassa järjestää erilaisia tapahtumia, retkiä, tukea kouluja välinehankinnoissa tai muissa hyvissä ideoissa.

Kunnan päättäjien ja nuorten välistä vuorovaikutusta on edistetty kummivaltuutetun avulla. Kummivaltuutettu toimii neljä kautta kerrallaan ja osallistuu edustajiston kokouksiin tuoden ja vieden terveisiä päättäjien ja edustajiston välillä. Kunnanjohtaja kutsutaan nuorisovaltuuston kokouksiin.

Edustajat ovat avain asemassa edistämässä lasten ja nuorten kuulemista, osallistumista sekä hyvinvointia Taivalkoskella. Tehdään yhdessä hyvä lasten ja nuorten Taivalkoski!

nedu.jpg

facebook: Taivalkosken Nedu

Palvelusta vastaa