Olet täällä

Palveluseteli

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Kunnalla on velvollisuus varmistaa, että palvelut vastaavat sitä tasoa, jota vastaavalta kunnalliselta toiminnalta edellytetään.

palvleuseteli.jpg

TAIVALKOSKEN KUNNAN KAUTTA TAPAHTUVIEN PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KORONAVIRUSEPIDEMIAN AIKANA 25.6.2020

OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI

  1. Omaishoitajalle voidaan myöntää vapaapäivien järjestämiseksi 1-3 kpl 95 € arvoista palveluseteliä kuukaudessa. Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6-18 seteliä) tai     
  2. Omaishoitaja voi valita lakisääteisen vapaan vaihtoehdoksi kotihoito- ja hoiva palvelusetelin arvoltaan 252 €/kk. Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6 seteliä)

APU JA KODIN ULKOPUOLELLA AVUSTAMINEN PALVELUSETELI

Vammaispalvelun mukainen henkilökohtainen apu on apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Palvelusetelillä ostettavasta palvelusta arkisin korvataan päätökseen perustuen enintään 24,00 €/ tunti, sunnuntaisin ja arkipyhänä 35,00 € / tunti.

TUKIPALVELU PALVELUSETELI

Tukipalvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelujen saatavuutta ja siten edistää ikäihmisten kotona asumista. Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu kodinhoidollisiin tehtäviin tilanteissa, joissa asiakas ei selviä ilman ulkopuolista apua ja heikko taloudellinen tilanne estää palvelun ostamisen kokonaan omakustanteisesti. Palveluseteli  on tarkoitettu pienituloisille eli tulosidonnainen ja eläkkeellä oleville yli 65- vuotiaille.  Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin. Palvelusetelin arvo on enintään 27 euroa tunnilta.  Sinulle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän tuntihinnan välinen erotus, eli omavastuu.

Kotihoidon tukipalveluun kuuluvia palveluita ovat siivous-, ruokahuolto-, kauppa- ja  asiointi-, sauna- ja kylvetys-, vaatehuolto-, kiinteistö- ja pihatyö-, saattaja-, asiointi- ja kauppapalvelu, sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja ja ulkoilupalvelu, seurantakäynti, lääkkeenjakopalvelu ja yhdistetty kotipalvelu.

Tukipalvelusetelin esite

Tukipalveluseteli hakulomake

TILAPÄINEN JA SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO PALVELUSETELI

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa, kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta. Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla voi ostaa kotihoidon palveluja kotiin kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta.   Palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arviointikäynnillä kunnan työntekijä arvioi hoidon tarpeen. Arvion perusteella kunta voi tarjota palveluseteliä vaihtoehtona Taivalkosken kunnan omana toimintana järjestettävälle kotihoidolle.

Palveluseteliä käytettäessä asiakas ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan, jonka hän valitsee Taivalkosken kunnan palveluntuottajista. Asiakas maksaa suoraan palveluntuottajalle omavastuuosuuden eli palvelun hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen. 

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo määräytyy bruttotulojesi mukaan. Pariskuntien kohdalla huomioimme perheen yhteiset bruttotulot. Kunnan työntekijä selvittää bruttotulosi tuloselvityslomakkeella. Palvelusetelin arvo on enintään 27 euroa tunnilta.  Sinulle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän tuntihinnan välinen erotus, eli omavastuu. Palvelusta sovittaessa tarkistamme omavastuuosuuden määrän. Palvelusetelin omavastuuosuus ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvo on asiakkaalle kiinteähintainen, käyntimaksu on 9,30 euroa/kerta.

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus tuloverotuksessa. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyjä palveluja varten ja että se ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle.

Tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon hakulomake

Tervetuloa kotihoidon palvelusetelin käyttäjäksi

PALVELUSETELIYRITTÄJÄ

Palvelusetelituottajan kelpoisuus on oltava vastaava kuin kunnan itse tuottamissa palveluissa.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan palvelusetelihakulomakkeella. Hakemus tulee täyttää asianmukaisesti ja lähettää hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa osoitteeseen: 

TAIVALKOSKEN KUNTA
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Osastosihteeri
Sairaalantie 8a
93400 TAIVALKOSKI

Palvelusetelituottajaksi voi hakea jatkuvasti. Palvelusetelituottajia koskevat kriteerit löytyvät  hakulomakkeesta ja sääntökirjoista.

TERVETULOA TAIVALKOSKEN PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI

TAIVALKOSKEN PALVELUSETELIT YHTEENVETO

LIITTEET:

Palveluseteliyrittäjärekisteri, sääntökirjat ja hakulomakkeet:

ARVONLISÄVEROTON TUKIPALVELUN MYYNTI 

Tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina.

Arvonlisäveroton sosiaalipalvelu toimintaohje palveluntuottajalle:

Arvonlisäveroton sosiaalipalvelu toimintaohje asiakkaalle:

Lisätietoja:                                              

  • Kehitysvammatyön palveluohjaaja p. 040 542 1273
  • Kotihoidon palveluohjaaja p. 040 053 0257
  • Palveluseteli, yleiset asiat ja asiakirjat p. 040 575 5473
  • Hoitotyönjohtaja    p. 040 592 5751