Olet täällä

Palveluseteli

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat kunnan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin. Kunnalla on velvollisuus varmistaa, että palvelut vastaavat sitä tasoa, jota vastaavalta kunnalliselta toiminnalta edellytetään.

20170412_092758.jpg

OMAISHOIDON TUEN VAPAAN PALVELUSETELI

  1. Omaishoitajalle voidaan myöntää vapaapäivien järjestämiseksi 1-3 kpl 95 € arvoista palveluseteliä kuukaudessa. Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6-18 seteliä) tai     
  2. Omaishoitaja voi valita lakisääteisen vapaan vaihtoehdoksi kotihoito- ja hoiva palvelusetelin arvoltaan 252 €/kk.Palveluseteli voidaan myöntää ½ vuodeksi kerrallaan (6 seteliä)

APU JA KODIN ULKOPUOLELLA AVUSTAMINEN PALVELUSETELI

Vammaispalvelun mukainen henkilökohtainen apu on apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä. Palvelusetelillä ostettavasta palvelusta arkisin korvataan päätökseen perustuen enintään 24,00 €/ tunti, sunnuntaisin ja arkipyhänä 35,00 € / tunti.

TUKIPALVELU PALVELUSETELI

Palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelujen saatavuutta ja siten edistää ikä-ihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kotona asumista. Kotihoidon tukipalveluun kuuluvia palveluita ovat siivous-, ruokahuolto-, kauppa- ja asiointi-, sauna- ja kylvetys-, vaatehuolto-, kiinteistö- ja pihatyö-, saattaja-, asiointi- ja kauppapalvelu, sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja ja ulkoilupalvelu, seurantakäynti, lääkkeenjakopalvelu ja yhdistetty kotipalvelu.

PALVELUSETELIYRITTÄJÄ

Palvelusetelituottajan kelpoisuus on oltava vastaava kuin kunnan itse tuottamissa palveluissa. Palvelusetelituottajaksi hakeutuva täyttää hakulomakkeen ja toimittaa tarvittavat liitteet. Hyväksyy palveluseteli sääntökirjassa olevat kohdat.
 

LIITTEET:

Tukipalvelusetelin lyhyt esite:

Palveluseteliyrittäjärekisteri, sääntökirjat ja hakulomakkeet:

ARVONLISÄVEROTON TUKIPALVELUN MYYNTI 

Tukipalvelujen myynti voi olla arvonlisäverotonta, jos palvelut myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle sosiaalihuoltopalveluina.

Arvonlisäveroton sosiaalipalvelu toimintaohje palveluntuottajalle:

Arvonlisäveroton sosiaalipalvelu toimintaohje asiakkaalle:

Lisätietoja:                                              

  • Kehitysvammatyön palveluohjaaja p. 040 542 1373
  • Kotihoidon palveluohjaaja p. 040 053 0257
  • Kotihoidon ohjaaja p. 040 575 5473
  • Hoitotyönjohtaja    p. 040 592 5751