Olet täällä

Perhetyö

Perhetyöllä tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvastuskykyä

perhetyo.jpg

Perhetyö:

  • tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvastuskykyä
  • on muutokseen tavoittelevaa auttamistyötä yhdessä perheen kanssa
  • tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai palvelutarpeenarvion perusteella sosiaalisin perustein
  • voi olla intensiivistä perhetyötä, jolloin työskentely perheissä on tiivistä ja pitempiaikaista

perhetyö on maksutonta