Olet täällä

Rakennuslupa

"Toiminnan tavoitteena on hyvän rakennustavan edistäminen, terveellisen,turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luominen."

rakennustyomaa.jpg

Rakennuslupaa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka vaikuttaa asukkaiden tai muiden käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen. Tällaisia ovat esimerkiksi takan ja uuden hormin rakentaminen sekä kantaviin rakenteisiin, vähäistä laajempiin kosteus- ja homekorjauksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai LVI-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet. Rakennusluvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennuksen rakentaminen ja laajennus
Talousrakennuksen rakentaminen
Saunan ja märkätilan rakentaminen
Hormin ja tulisijan rakentaminen
Kantavan rakenteen muutos

 

Rakennusluvat sähköisesti                   

lupapiste-logo-rgb-xs.jpg

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Lupapisteessä voit edistää asiointia yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa ja samalla kaikki pysyvät tietoisina siitä, miten hanke etenee. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin ja päätöksen jälkeinen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan myös hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys, Solita Oy, ja se on toteutettu yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

www.lupapiste.fi

Huom. Laita jokaisesta rakennuksesta erillinen hakemus.

Paperiset rakennuslupahakemukset:

Rakennuslupa voidaan hakea edellen myös paperiselle hakemuksella, alla linkkejä täytettäviin ja tulostettaviin lomakkeisiin. Paperiset lupahakemukse toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon.

 Rakennus-, toimenpide-, purkamis-, ja maisematyölupaan sekä toimenpideilmoitukseen (sama lomake)

   Rakennusluvan mukaan liitettävät lomakkeet:

PDF iconrakennustyon_tarkastusasiakirja.pdf

 

file type icon selvitys_kiinteiston_jv_kasittelysta.pdf

 

Palvelusta vastaa