Olet täällä

Senioripysäkki

Päivätoiminnassa järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä. 

 

20170103_134727.jpg

IKÄIHMISTEN HOITA-JA KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA – SENIORIPYSÄKKI

Päivätoiminnan tarkoitus

 • Päivätoimintaa järjestetään kotona annettavien palvelujen tueksi, yli 65-vuotiaille ikäihmisille.
 • Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa ja sen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
 • Asiakasta tuetaan pitämään yllä hänen päivittäisessä toiminnassa tarvitsemiaan taitoja, kuten esim. hygienian hoitoa, fyysistä liikunnallisuutta, terveyden ylläpitämistä, asiointia sekä käden taitoja.
 • Päivätoimintaryhmään osallistuminen ehkäisee ikäihmisen syrjäytymistä ja tukee kanssakäymistä muiden saman ikäisten kanssa ja tarjoaa virikkeellistä toimintaa.
 • Päivätoiminnan ohjaajat antavat ikäihmisille tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa ja ohjaavat mm. apuvälineiden käytössä.
 • Asiakkaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan ja heitä ohjataan ja neuvotaan mm. itsehoitoon, ulkoiluun ja terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyvissä asioissa.
 • Painopiste päivätoiminnassa on fyysisen toimintakyvyn tukemisessa ja parantamisessa sekä ohjatun liikunnan, kuntosaliharjoittelun että ulkoilun kautta. Lisäksi on mahdollisuus saada palveluohjausta sekä joitakin hoidollisia palveluja (perushoito).

Päivätoimintapäivän pituus voi vaihdella neljästä tunnista (4h) koko päivään (6h). Palvelua tarjotaan joustavasti noin klo 9 - 15 välisenä aikana. Aloitus- ja päättymisajat vaihtelevat jonkin verran asiakkaiden tarpeista, ja kuljetusaikatauluista riippuen.

Koko- ja osa-aikainen päivätoiminta ei kerrytä maksukattoa.

Kuntouttavaan ja aktivoivaan päivätoimintaan haetaan palveluohjauksen kautta.

Hakeminen tapahtuu erillisellä hakemuslomakkeella, joita on saatavilla mm. palveluohjaajalta, kotihoidosta ja vanhuspalveluista sekä sähköisenä alla olevan linkin kautta. Tai päivätoimintaan haetaan palveluohjauksen kautta.

Palveluohjaaja Mimmu Alaloukusa p. 0400 530 257 

Ohjaaja Pirjo Kouva p. 040 575 5473

Hakemus päivätoimintaan

Paikka päivätoiminnasta myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi. Tarvetta ja soveltuvuutta päivätoimintaan arvioidaan säännöllisesti. Päivätoiminnan henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä omaisten sekä muiden toimijoiden kuten kotihoidon kanssa.

Päivätoimintaa tarjotaan asiakkaille, joille on tehty päivätoiminnasta myöntävä päätös. Viikko-ohjelman sisältö vaihtelee ja koostuu ohjatuista virike-, keskustelu- toiminta- ja liikuntahetkistä. Ohjelmaan voi sisältyä myös kulttuuritapahtumia, retkiä tai esityksiä Katajassa. Ruoka- ja kahvihetket viriketoiminnan lomassa ovat kaikille tärkeitä - eikä lepoakaan unohdeta. 

Päiväohjelma

Taivalkosken hoiva- ja kuntouttavan senioripysäkin esite 

HOIVA- JA KUNTOUTTAVA SENIORIPYSÄKKI

Katajan Ikäpirtti, Lammentie 4, Taivalkoski

Ikäihmisten päivätoiminta lomailee viikon 26 ja viikot 28-31. 

TIISTAISIN KLO 9-15 TAI OSAPÄIVÄ KLO 11-15

 • Tiistain ryhmässä mahdollisuus ostaa kylvetyspalvelu
 • Tiistain ryhmäläinen ilmoittaa päivätoimintaa tulemisesta viimeistään maanantaina klo 9-12 välillä. Ohjaaja p. 040 575 5473

TORSTAISIN KLO 9-15 TAI OSAPÄIVÄ KLO 11 – 15

 • Torstain ryhmäläinen ilmoittaa päivätoimintaa tulemisesta viimeistään keskiviikkona klo 9-12 välillä. Ohjaaja p. 040 575 5473

Hyvällä päivätoiminnalla pyritään säilyttämään  ikääntyneen toimintakyky mahdollisimman pitkään. Toiminta on kuntouttavaa, sosiaalisia yhteyksiä ylläpitävää ja virkistävää. 

Hoivapalvelu päivätoiminnassa on tarkoitettu henkilöille, jotka kotona selviytyäkseen tarvitsevat hygieniaan, terveydenhoitoon ja lääkehoitoon liittyviä palveluja.

Päivätoimintapäivän ohjelmassa on keskiössä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu (Katajan kuntopiste/Pihlajan kuntosali), arkitoimintojen ohjaus ja kognitiivinen harjoittelu sekä ryhmän tarjoaman sosiaalisten kontaktien hyödyntäminen

Aktivoivalla päivätoiminnalla pyritään säilyttämään ikääntyneen ihmisen toimintakyky hyvänä mahdollisimman pitkään. 

Päivätoiminnan keskeisiä sisältöosuuksia:

FYYSISTÄ TOIMINTAKYKYÄ TUKEVA TOIMINTA JA OHJAUS

• voima- ja tasapainoharjoittelu, ryhmäliikunta, toimintakykymittaukset + muut mittaukset, ulkoilu, terveysneuvonta

PSYYKKISTÄ JA SOSIAALISTA HYVINVOINTIA TUKEVA TOIMINTA

• kognitiivinen harjoittelu, muistiharjoittelu, keskusteluryhmät

KULTTUURITOIMINTA

• musiikki, tanssi, kirjallisuus, kädentaidot, hartaushetket kaksi kertaa kuukaudessa

HOIVAPALVELU

• avustettu saunapalvelu, lääkehoito, terveydenhoito   

SENIORIPYSÄKKIIN VOI TULLA KOKO- TAI OSAPÄIVÄISESTI, HINNASTO:

1.     Kokopäiväinen päivätoiminta klo 9 – 15  sisältää

 • Ateriat, toiminnan ja kuljetuksen; hinta 28€
 • Tarvittaessa invataksikuljetus

2.     Kokopäiväinen päivätoiminta klo 9 – 15 sisältää

 • Ateriat ja toiminnan; hinta 20€

3.     Osapäiväinen päivätoiminta klo 11  – 15  sisältää

 • Ateriat, toiminnan ja kuljetuksen; hinta 24,50€
 • Tarvittaessa invataksikuljetus

4.     Osapäiväinen päivätoiminta klo 11  – 15  sisältää

 • Ateriat ja toiminnan; hinta 12€

Kylvetyspalvelu lisäpalveluna, Saunamaksu

 • Avustettuna saunominen 12€ /kerta
 • Asiakas tulee omalla kyydillä, ei sisällä avustamista 5,50€/kerta

Lisätitoja senioripysäkistä antaa:

Ohjaaja Pirjo Kouva p. 040 575 5473

Palveluohjaaja Mimmu Alaloukusa p. 0400 530 257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelusta vastaa

Location